תכנית הקורס

דיון קליני - פריון והריון עם איריס שפירא
איריס שפירא – דיון קליני חלק א 01:05:00
איריס שפירא – דיון קליני חלק ב 01:07:00
איריס שפירא – דיון קליני חלק ג 01:23:00
X