תכנית הקורס

הפלות ברפואה סינית
הפלות חוזרות חלק א – יעל ססלוב שני 01:30:00
הפלות חוזרות חלק ב – יעל ססלוב שני 01:20:00
הפלות חוזרות חלק ג – יעל ססלוב שני 01:10:00
X