תכנית הקורס

עדי פרום - שורשי שיטת האיזון
עדי פרום – שורשי שיטת האיזון 01:14:00
אילן מגדלי - עונת האביב ובה גואה של שמים מאוחרים
אילן מיגדלי – שיטות האיזון, עונת האביב והבא גואה של שמים מאוחרים 01:09:00
X