קורסים של המרצהאילן מגדלי

מטפל, מלמד,מרצה, כותב וחוקר את שיטות האיזון של דר. ריצארד טאן משנת 1994 בארה”ב, אירופה וישראל

X