גיא סדן – הטיפול בקוליטיס ע”פ דיון על פגיעות קור Shang Han Lun

הטיפול בקוליטיס באמצעות מרשמים מה-Shang Han Lun
דרך סיפור מקרה מהקליניקה, נתבונן על הטעויות הקליניות שאנו עושים כאשר אנו ניגשים לטפל במקרים מורכבים, על המגבלות של האבחנה ה TCMית המודרנית וכיצד הבנת הגישה הקלאסית של Zhang Zhong Jing יכולה לשמש לנו לעזר. דרך הצגת המקרה נלמד על שני מרשמים קלאסים חשובים מה- Shang Han Lun וה- Jin Gui Yao Lue. מהם הסימנים המאפינים מרשמים אלו וכיצד הם יכולים לסייע לנו בהתמודדות בבעיות עיכול שונות בהן אנו נתקלים בקליניקה.
במהלך השיעור נגע גם בפיזיולוגיה הקלאסית, בטעויות נפוצות באבחנה, ובזיהוי פתולוגיות עיכול פחות מוכרות. הטיפול במקרה זה הוא על טהרת הצמחים, אבל אני מקווה שיהיה כאן ערך לימודי גם עבור מדקרים בלבד.

85 תלמידים לוקחים את הקורס
X